Asukasliittymä työn tilaus

Kirjaudu ensin asukasliittymään osoitteessa asukas.firasor.fi.

Kirjauduttuanne asukasliittymään heti ensimmäisenä on huoltotyön tilaus.

Valitkaa huoneistonne minne haluatte tilata huoltotyön.

Valittuanne huoneiston painakaa Tilaa huoltotyö.

Jonka jälkeen avautuu ponnahdusikkunaan huoltotyön tilaus lomake, jossa on automaattisesti täytetty huoneiston ja käyttäjänne tiedot.

Täyttäkää ja lähettäkää lomake.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)